Gratistidningarnas Förening

Entreprenadaktuellt

Boställsvägen 4

702 27 Örebro

Tfn: 019-16 61 30

Fax: 019-16 61 45

Till hemsidan

EntreprenadaktuelltEntreprenadaktuellt

Kontaktperson

Stefan Ljungdahl

Ägare

Jordbruksaktuellt i Sverige AB

Tidningen grundad

2001

Organisationsnummer

556611-2156

Ansvarig utgivare

Stefan Ljungdahl

Redaktion

Skicka e-post

 

019-16 61 30

Försäljning

Skicka e-post

 

019-16 61 30

Upplaga

33 500

RS-kontrollerat

Ja

Distribution

Posten

Frekvens

11 nummer per år

Utgivningsdag

Utgivningsområde

Hela landet med tre regionala editioner.

Övrig information