Gratistidningarnas Förening

Extra Östergötland

Stohagsgatan 6a

601 83 Norrköping

Tfn: 011-495 88 80

Fax: 011-495 88 99

Till hemsidan

Extra ÖstergötlandExtra Östergötland

Kontaktperson

Mikael Sundgren

Ägare

Östgöta Media AB

Tidningen grundad

Organisationsnummer

Ansvarig utgivare

Mikael Sundgren

Redaktion

Skicka e-post

 

011-495 88 80

Försäljning

Skicka e-post

 

011-200 200

Upplaga

29 900

RS-kontrollerat

Nej

Distribution

Posten

Frekvens

Fem dagar per vecka

Utgivningsdag

Måndag-fredag

Utgivningsområde

Hela Östergötland

Övrig information