Gratistidningarnas Förening

Skogsaktuellt

Boställsvägen 4

702 27 Örebro

Tfn: 019-166130

Fax: 019-166145

Till hemsidan

SkogsaktuelltSkogsaktuellt

Kontaktperson

Stefan Ljungdahl

Ägare

Jordbruksaktuellt i Sverige AB

Tidningen grundad

Organisationsnummer

556611-2156

Ansvarig utgivare

Stefan Ljungdahl

Redaktion

Skicka e-post

 

019-166130

Försäljning

Skicka e-post

 

019-166130

Upplaga

92000

RS-kontrollerat

Ja

Distribution

Posten

Frekvens

11 nummer per år

Utgivningsdag

Varierande

Utgivningsområde

Hela landet med sju regionala editioner.

Övrig information