Gratistidningarnas Förening

NEJ Presstödets krav på eget innehåll bör INTE sänkas – tvärtom!

Presstödet är till för att stärka den lokala journalistiska bevakningen. Presstödets syfte måste också vara att tillgängliggöra denna journalistik för medborgarna.

Robert Sundbergs förslag bidrar inte till något av detta. Istället syftar förslaget enbart till att säkra mediekoncernernas fortsatta bidrag från skattebetalarna till presstödstidningarna samtidigt som man skall ges möjlighet att fortsätta skära ner på den lokala bevakningen till tidningen. 

Robert skriver mycket riktigt att: ”Pappersstödstidningarna ingår nu i koncerner där innehållet i papperstidningen blir mer gemensamt” 

Varför slår dessa koncerner då inte ihop tidningarna till en? Jo av den enkla anledning att presstödstidningen bara finns kvar för att bära upp presstödet.

Både Robert Sundberg och mediekoncernerna verkar har glömt syftet med presstödet.

Medieutredningens uppdrag från lagstiftaren var att ”Främja möjligheten för allmänheten att ta del av lokaljournalistik” inte att delfinansiera deras verksamhet.

En fjärdedel av presstödet till mindre än tre procent av medborgarna

De tolv tidningar som har socialdemokratiska ledarsidor når tillsammans 105.000 mottagare.

Om vi räknar med att 2,1 personer (SCB) i varje hushåll läser tidningen så kommer denna journalistiken som uppbär 128 miljoner dvs 24 procent av det totala presstödet 220.000 människor tillgodo det är mindre än tre procent av landets läskunniga befolkning. 

Presstödet i sin nuvarande form är ett exempel på hur ambitionen att göra gott för de många medborgarna fullständigt missar målet. 

Gratistidningarna har lagt fram ett förslag för att stärka tillgången på lokaljournalistik för alla Sveriges medborgare. Höj kravet på andelen lokalproducerad journalistik. Och sänk samtidigt kravet på övrigt redaktionellt innehåll som står att finna överallt i andra medier, såsom korsord, TT, vetenskap, hälsa, motor, trädgård. 

Vinsten för medborgaren illustreras tydligt nedan.

Räkneexempel  – Fådagars tidning / Gratis lokal veckotidning 40 sidor

Nuvarande krav Gratistidningarnas förslag

Max annonsandel 50% Max annonsandel 60%

Min 50% redaktionellt innehåll Min 40% redaktionellt innehåll

…varav minst 55% egen producerat varav minst 75% egenproducerat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fler sidor med lokal journalistik helt enkelt.

Men den verkligt stora vinsten av detta vore att många av de 4,5 miljoner hushåll som har tillgång till en lokal gratistidning, och således merparten av Sveriges medborgare, demokratiskt får ta del av frukterna av presstödet.”

Styrelsen i Branschorganisationen

Gratistidningarnas Förening