Gratistidningarnas Förening

ICA – Den lokala Gratistidningen ger betydligt större respons än de centrala utskicken.

Östra Sörmland posten är lokalt anpassad till det område vi är intresserade av. Det är bra, men allra bäst är att vi kan se att annonseringen i ÖSP ger stor respons, Betydligt större än de centrala utskicken.

Jens Cederholm, butikschef ICA Trossen, Trosa.

Gratistidningen ger effekt!

Fakta
Östra Sörmlandsposten – Upplaga 21.000 ex
Utdelning Tisdag
kontakt ralph@osp.nu